Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Adresa poskytovateľa
Dúbravská cesta 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Adresa prevádzky
Dúbravská cesta 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzická osoba s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii, s výnimkou osôb s pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou a praktickou slepotou a úplnou hluchotou, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej o
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
52