Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Adresa poskytovateľa
Dúbravská cesta 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Adresa prevádzky
Dúbravská cesta 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, najdlhšie do 35 rokov veku
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - týždenná
Kapacita
18