Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Adresa poskytovateľa
Pri starom mlyne 1
Modra
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Adresa prevádzky
Partizánska 57
Modra
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
dospelí s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj s kombináciou duševných porúch a porúch správania s telesným postihnutím, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
20