Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Adresa poskytovateľa
Pri starom mlyne 1
Modra
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Adresa prevádzky
Partizánska 57
Modra
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
4