Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa poskytovateľa
Súkennícka 4
Modra
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa prevádzky
Súkennícka 4
Modra
Kontakt
00421336474625
mcss.modra@mail.t-com.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
200