Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Adresa poskytovateľa
Sibírska 1606/69
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Služba včasnej intervencie
Cieľová skupina
dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita