Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa poskytovateľa
Súkennícka 4
Modra
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa prevádzky
Zochova 7
Modra
Kontakt
00421336474625
mcss.modra@mail.t-com.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
15