Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa poskytovateľa
Súkennícka 4
Modra
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa prevádzky
Súkennícka 4
Modra
Kontakt
00421336474625
mcss.modra@mail.t-com.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie núdzového bývania
Cieľová skupina
fyzické osoby, na ktorých je páchané násilie, fyzické osoby, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelé tehotné ženy a rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzické osoby, ktoré dovŕšili
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
6