Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum samostatného života, n. o.

Názov poskytovateľa
Centrum samostatného života, n. o.
Adresa poskytovateľa
Tehelná 26
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Centrum samostatného života, n. o.
Adresa prevádzky
Haanova 10
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421244451923
csz@csz.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým telesným postihnutím
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita