Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto

Názov poskytovateľa
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
Adresa poskytovateľa
Miletičova 59
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
Adresa prevádzky
Miletičova 59
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421253412255
sus.blava@redcross.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Práčovňa
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita