Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto

Názov poskytovateľa
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
Adresa poskytovateľa
Miletičova 59
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
Adresa prevádzky
Miletičova 59
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421253412255
sus.blava@redcross.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013, a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
13