Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Adresa poskytovateľa
SNP 38
Báhoň
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Adresa prevádzky
SNP 38
Báhoň
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
1. Plnoleté fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnyc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
146