Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Adresa poskytovateľa
Javorinská 7a
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Adresa prevádzky
Javorinská 7a
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelí od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalší dospelí obča
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
57