Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa poskytovateľa
Súkennícka 4
Modra
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a potreba zosúlaďovania rodinného a pracovného života
Cieľová skupina
rodič dieťaťa alebo iné fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôžu zabezpečiť sami alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme di
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita