Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom Seniorov n. o.

Názov poskytovateľa
Dom Seniorov n. o.
Adresa poskytovateľa
Bratislavská 67
Veľký Biel
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom Seniorov n. o.
Adresa prevádzky
Bratislavská 67
Veľký Biel
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40