Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom Seniorov n. o.

Názov poskytovateľa
Dom Seniorov n. o.
Adresa poskytovateľa
Bratislavská 67
Veľký Biel
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom Seniorov n. o.
Adresa prevádzky
Bratislavská 67
Veľký Biel
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
10