Zverejňovač príspevkov

Späť

Charita Modra, n.o.

Názov poskytovateľa
Charita Modra, n.o.
Adresa poskytovateľa
Trlinská 38
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Charita Modra, n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita