Zverejňovač príspevkov

Späť

Krízové centrum Brána do života

Názov poskytovateľa
Občianske združenie Brána do života
Adresa poskytovateľa
Medveďovej 4
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Krízové centrum Brána do života
Adresa prevádzky
Medveďovej 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
5