Zverejňovač príspevkov

Späť

Charita Modra, n.o.

Názov poskytovateľa
Charita Modra, n.o.
Adresa poskytovateľa
Trlinská 38
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Charita Modra, n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita