Zverejňovač príspevkov

Späť

Charita Modra, n.o.

Názov poskytovateľa
Charita Modra, n.o.
Adresa poskytovateľa
Trlinská 38
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Charita Modra, n.o.
Adresa prevádzky
Hlavná 353
Vištuk
Kontakt
00421336475020
charita.modra@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané ma pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 citovaného zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
3