Zverejňovač príspevkov

Späť

Charita Modra, n.o.

Názov poskytovateľa
Charita Modra, n.o.
Adresa poskytovateľa
Trlinská 38
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Charita Modra, n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyz. osoby s ťažkým zdrav. postihnutím, nepriaznivým zdrav. stavom
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita