Zverejňovač príspevkov

Späť

ÚSMEV DOMOVA

Názov poskytovateľa
ÚSMEV DOMOVA
Adresa poskytovateľa
Kollárova 14
90201 Pezinok
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ÚSMEV DOMOVA
Adresa prevádzky
Kollárova 14
90201 Pezinok
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písmena a) zákona o sociálnych službách, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
6