Zverejňovač príspevkov

Späť

Nezisková organizácia Iris

Názov poskytovateľa
Nezisková organizácia Iris
Adresa poskytovateľa
Heydukova 14
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Nezisková organizácia Iris
Adresa prevádzky
Heydukova 14
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421232661706
jajcayova@hospic-bratislava.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
14