Zverejňovač príspevkov

Späť

Nezisková organizácia Iris

Názov poskytovateľa
Nezisková organizácia Iris
Adresa poskytovateľa
Heydukova 14
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Nezisková organizácia Iris
Adresa prevádzky
Heydukova 14
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421232661706
jajcayova@hospic-bratislava.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
14