Zverejňovač príspevkov

Späť

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z.

Názov poskytovateľa
DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z.
Adresa poskytovateľa
Biela 5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z.
Adresa prevádzky
2238
Senec
Kontakt
00421245922922
info@domusbene.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
8