Zverejňovač príspevkov

Späť

Charita Modra, n.o.

Názov poskytovateľa
Charita Modra, n.o.
Adresa poskytovateľa
Trlinská 38
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Charita Modra, n.o.
Adresa prevádzky
Trlinská 38
Šenkvice
Kontakt
00421336475020
charita.modra@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita