Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb
Adresa poskytovateľa
19
Plavecké Podhradie
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb
Adresa prevádzky
19
Plavecké Podhradie
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
60