Zverejňovač príspevkov

Späť

Diakonické združenie BETÁNIA, účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Slovenskej republike

Názov poskytovateľa
Diakonické združenie BETÁNIA, účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Slovenskej republike
Adresa poskytovateľa
Partzánska 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Diakonické združenie BETÁNIA, účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Slovenskej republike
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita