Zverejňovač príspevkov

Späť

DSS SAMÁRIA

Názov poskytovateľa
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa poskytovateľa
Krasinského 6
Bratislava-Ružinov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DSS SAMÁRIA
Adresa prevádzky
Krasinského 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
004212044250374
samaria@charitaba.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré sú slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
7