Zverejňovač príspevkov

Späť

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa prevádzky
Hattalova 1070/6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa podmienky na
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
6