Zverejňovač príspevkov

Späť

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
fyzické osoby bez domova, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita