Zverejňovač príspevkov

Späť

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Cieľová skupina
terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na v
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita