Zverejňovač príspevkov

Späť

PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o.

Názov poskytovateľa
PRIMULA – Stredisko sociálnych služieb, n.o.
Adresa poskytovateľa
Nákovná 44
Bratislava-Pod.Biskup.
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o.
Adresa prevádzky
Nákovná 44
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421240202617
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
25