Zverejňovač príspevkov

Späť

PRIMA n.o.-Domov sociálnych služieb pre dospelých skrátený názov PRIMA n.o

Názov poskytovateľa
PRIMA n.o.-Domov sociálnych služieb pre dospelých skrátený názov PRIMA n.o
Adresa poskytovateľa
Banšelova 4
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
PRIMA n.o.-Domov sociálnych služieb pre dospelých skrátený názov PRIMA n.o
Adresa prevádzky
Banšelova 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421243411813
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013,
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
10