Zverejňovač príspevkov

Späť

Pezinok

Názov poskytovateľa
Pezinok
Adresa poskytovateľa
Radničné námestie 7
Pezinok
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Pezinok
Adresa prevádzky
Orešie 32
90201 Pezinok
Kontakt
00421336901300
Martina.Valkova@msupezinok.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
20