Zverejňovač príspevkov

Späť

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Názov poskytovateľa
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Adresa poskytovateľa
Vrútocká 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Adresa prevádzky
Vrútocká 8
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421243411686
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Cieľová skupina
Fyzické osobys ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita