Zverejňovač príspevkov

Späť

Ivanka pri Dunaji

Názov poskytovateľa
Ivanka pri Dunaji
Adresa poskytovateľa
Štefánikova 12
Ivanka pri Dunaji
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Ivanka pri Dunaji
Adresa prevádzky
Dlhá 26
Ivanka pri Dunaji
Kontakt
00421245943301
socialne@ivankapridunaji.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita