Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie pre seniorov

Názov poskytovateľa
GERIUM
Adresa poskytovateľa
Pri trati 47
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Zariadenie pre seniorov
Adresa prevádzky
Pri trati 47
Bratislava-Rusovce
Kontakt
0421248213911
veduca@gerium.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
50