Zverejňovač príspevkov

Späť

Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko

Názov poskytovateľa
Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Adresa poskytovateľa
Štyndlova 1
Bratislava-Ružinov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko
Adresa prevádzky
Syslia 29
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421243428444
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdrav. postihnutím, nepriaznivým zdrav. stavom
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita