Zverejňovač príspevkov

Späť

Občianske združenie Slnečnica Slovensko

Názov poskytovateľa
Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Adresa poskytovateľa
Štyndlova 1
Bratislava-Ružinov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
Fyzické osoby , ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných so
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita