Zverejňovač príspevkov

Späť

OMAPO, o.z.

Názov poskytovateľa
OMAPO, o.z.
Adresa poskytovateľa
Dunajská Lužná 259
Dunajská Lužná
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
OMAPO, o.z.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdrav. postihnutím, nepriaznivým zdrav. stavom
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita