Zverejňovač príspevkov

Späť

Oleh David

Názov poskytovateľa
Ohel David
Adresa poskytovateľa
Soradova 11
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Oleh David
Adresa prevádzky
Svoradova 11
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421254431922
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
seniori, chronicky chorí občania alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a sú obete holokaustu a členovia židovskej komunity na Slovensku
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40