Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Názov poskytovateľa
Dom sociálnych služieb MOST, n.o.
Adresa poskytovateľa
Haanova 10
Bratislava-Petržalka
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.
Adresa prevádzky
Nad Lúčkami 47
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421262414360
info@dss-most.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
Osoby s duševnou poruchou
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
4