Zverejňovač príspevkov

Späť

ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o

Názov poskytovateľa
ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o
Adresa poskytovateľa
Tatranská 34
Bratislava-Záhor.Bystr.
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita