Zverejňovač príspevkov

Späť

Nemocnica Modra n.o.

Názov poskytovateľa
Nemocnica Modra n.o.
Adresa poskytovateľa
Vajanského 1
Modra
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Nemocnica Modra n.o.
Adresa prevádzky
Vajanského 1
Modra
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
36