Zverejňovač príspevkov

Späť

SENIOR – geriatrické centrum n.o

Názov poskytovateľa
SENIOR – geriatrické centrum n.o
Adresa poskytovateľa
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
SENIOR – geriatrické centrum n.o
Adresa prevádzky
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová po
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
20