Zverejňovač príspevkov

Späť

Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava

Názov poskytovateľa
Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava
Adresa poskytovateľa
Partizánska 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava
Adresa prevádzky
Partizánska 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
38