Zverejňovač príspevkov

Späť

SENIOR – geriatrické centrum n.o

Názov poskytovateľa
SENIOR – geriatrické centrum n.o
Adresa poskytovateľa
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
SENIOR – geriatrické centrum n.o
Adresa prevádzky
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
10