Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom RAFAEL

Názov poskytovateľa
RAFAEL dom n.o.
Adresa poskytovateľa
Kĺzavá 31B/0000
Bratislava-Nové Mesto
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom RAFAEL
Adresa prevádzky
Kutlíkova 3941/15
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby a) odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo b) nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupe
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
20