Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenský zväz telesne postihnutých

Názov poskytovateľa
Slovenský zväz telesne postihnutých
Adresa poskytovateľa
Ševčenkova 19
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Slovenský zväz telesne postihnutých
Adresa prevádzky
Ševčenkova 19
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
osoby so zdravotným a ťažkým zdravotným postihnutím, členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých, občania Bratislavy na službu odkázaní
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita